Dansk Musik Tidsskrift

Dansk Musik Tidsskrift logoVidenskabeligt tidsskrift udkommet siden 1925. Udkommer 6 gange pr. år. DMT informerer om både dansk og udenlandsk musik, nationale og internationale begivenheder. Skribenter er hovedsagligt komponister og musikpædagoger, men bidragydere har også været kritikere, musikvidenskabsfolk og musikadministratorer. Tidsskriftet omtaler kompositionsteknikker, historiske artikler, opførelsespraksis, interviews, portrætter, musikpolitik, præsentation af ukendte komponister og udøvere, anmeldelser af bøger og plader.

Udgives af en udgiverforening bestående af: Foreningen dansk Musik Tidsskrift, FUT- Fyns Unge Tonekunstnere, AUT- Aarhus Unge Tonekunstnere, NUT- Nordjyllands Unge Tonekunstnere, Musica Nova og Dansk Komponist Forening.

Det Virtuelle Musikbibliotek har i samarbejde med Dansk Musik Tidsskrift indscannet samtlige årgange af tidsskriftet DMT fra 1925 til dags dato. Det er et omfattende materiale som til stadighed vokser, idet nye udgaver af DMT løbende tilføjes samlingen hurtigst muligt efter papirudgivelsen. Der kan søges blandt over 7000 artikler, portrætter, interviews, registre mv. som alle præsenteres i fuldtekst, dog uden illustrationer.

Da konverteringsprocessen er foregået maskinelt, vil en del af materialet rumme fejl. Dette er især udtalt for artikler fra før 1955, hvorfor DVM i kraft af særbevilling fra Det Kongelige Bibliotek har kunnet udføre korrekturlæsning af i første omgang artikler, portrætter, interviews og ledere.

De originale tidsskrifter med nodeeksempler og illustrationer er tilgængelige på bl.a. Det Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket.

Årgange