Valpsjuka

Valpsjuka är en allvarlig virussjukdom som kan ha dödlig utgång. På engelska heter sjukdomen canine distemper och viruset kallas därför vanligen för CDV – en akronym för Canine Distemper Virus.

Sjukdomen smittar inte till människan.

Förekommer valpsjuka i Sverige?

Ja, valpsjuka förekommer i Sverige. Tack vare att så stor andel av de svenska hundarna är vaccinerade är dock valpsjuka hos hundar betydligt ovanligare hos oss än i många andra länder.

Kan andra djur smitta eller smittas?

Viruset som orsakar valpsjuka kan infektera en lång rad olika djur, både vilda och tama. Till och med vissa marina däggdjur kan drabbas.

En ovaccinerad hund löper därför risk att smittas även om det inte finns några sjuka hundar i omgivningen. På samma sätt kan en infekterad hund riskera att smitta ned inte bara andra hundar utan också andra ovaccinerade djur, inklusive djurparksdjur och vilda djur.

Stora kattdjur som lejon, tigrar och leoparder är exempel på djur som kan bli mycket sjuka och dö om de infekteras med viruset. Däremot verkar vanliga små tamkatter inte bli sjuka av CDV.

Finns det något vaccin för hundar?

Ja, det finns ett vaccin för hundar som ger ett bra skydd mot valpsjuka. I Sverige ingår det i det vaccinationspaket som rekommenderas för alla hundar.

En korrekt vaccinerad tik har antikroppar att överföra till sina valpar via bröstmjölken. Dessa antikroppar skyddar valparna under de första veckorna. Det är därför viktigt att man säkerställer att en tik är korrekt vaccinerad innan man parar henne. Utan detta skydd från bröstmjölken är valparna mycket känsliga för viruset och kan snabbt dö om de blir infekterade. Skyddet avtar successivt och hur snabbt detta sker varierar. Det kan därför bli ett glapp mellan det skydd som ges av bröstmjölken och den tidpunkt då valpen anses vara stor nog att vaccineras. Detta gör det extra viktig att alla större valpar och hundar är vaccinerade, eftersom det minskar mängden potentiella smittbärare som kan föra viruset vidare till ovaccinerade valpar.

Smittspridning

En infekterad hund kan sprida viruset oavsett om hunden uppvisar symptom på valpsjuka eller ej.

Valpsjukevirus kan överleva i flera veckor utanför hunden, men är känsligt för uttorkning, värme och solljus – faktror som bidrar till att viruset dör snabbare än normalt.

Eftersom viruset kan överleva utanför hunden krävs inte att en hund har närkontakt med en annan hund för att smittas. Viruset kan till exempel ligga och vänta utomhus, eller överföras via leksaker, matskålar, filtar, människors kläder, osv.

När valpsjuka har diagnostiserats i en hund är det mycket viktigt att följa veterinärens rekommendationer till punkt och pricka för att minska risken för ytterligare smittspridning. Detta innefattar bland annat isolering, vaccination av ovaccinerade hundar och desinfektion med särskilda rengöringsmedel som klarar av att döda viruset.

Symtom på valpsjuka hos hundar

Det är framförallt unga hundar som blir allvarligt sjuka om de infekteras med valpsjukevirus. Äldre hundar brukar få milda symptom eller inga symptom alls.

Om en dräktig tik insjuknar är det vanligt att hon drabbas av missfall eller föder svaga valpar som snabbt dör.

Exempel på symptom på valpsjuka

  • Allvarlig lunginfektion
  • Tung andning
  • Hög feber
  • Tjock, varliknande vätska rinner från nos och ögon
  • Kraftigt påverkat allmäntillstånd
  • Efter en tids sjukdom kan även kräkningar och diarré tillstöta.

Vissa hundar drabbas av hjärnskador eller andra nervskador, vilket kan ge kramper och andra allvarliga neurologiska symptom. Hos vissa hundar visar sig dessa skador tidigt under sjukdomsförloppet, hos andra märks de först flera veckor eller till och med månader efter infektionstillfället. Skadorna kan vara dödliga.

När en hund plötsligt drabbas av neurologiska problem långt efter genomgången valpsjuka kan det vara väldigt svårt att få rätt diagnos, särskilt om hunden inte uppvisade några symptom på valpsjuka i det tidigare sjukdomsskeendet.

Diagnostisering

Det är svårt att med hundra procents säkerhet diagnosticera valpsjuka hos en hund, eftersom det finns flera andra sjukdomar som kan ge liknande symptom. Om hunden avlider och obduceras är det enklare att ställa en säker diagnos, vilket kan vara av vikt bland annat för att kunna vidta återgärder mot vidare smittspridning.

Om veterinären misstänker valpsjuka hos en levande hund kan flera prover tas där man försöker hitta viruset. Hos en akut sjuk hund kan man leta efter viruset i prover som tas från ögon och svalg med en provtagningspinne.

Ett blodprov kan visa om hunden har antikroppar mot valpsjukevirus, men förekomsten av antikroppar är inte någon garanti för att det är valpsjukevirus som ligger bakom hundens symptom. Detta eftersom antikroppar förekommer även hos vaccinerade hundar samt hos hundar som genomgått en valpsjukeinfektion tidigare i livet. För att bli mer säker kan veterinären ta två blodprov med två veckors mellanrum för att se om mängden antikroppar har ökat mellan de två tillfällena.

Är valpsjuka anmälningspliktig?

Ja, valpsjuka är anmälningsplikt enligt svensk lag.