Boxerulcus

Boxerulcus är ett sår på hornhinnan som inte läker eller som läker mycket långsamt. Det kallas för boxerulcus eftersom tillståndet är förhållandevis vanligt hos hundar av rasen boxer. När Svenska Boxerklubbens Hälsokommitté genomförde en enkätundersökning hos svenska boxerägare 2011/2012 visade det sig att 22% av de totalt 785 boxrar som de fick hälsoinformation om hade ögonproblem och att det näst vanligaste ögonproblemet var just boxerulcus. (Det allra vanligaste var hornhinneshår.)

Boxerulcus är dock inte ett problem som enbart drabbas boxrar utan det förekommer hos många olika raser och blandraser. Exempel på raser som precis som boxern är extra troliga att drabbas är Corgi, West Highland White Terrier och Staffordshire Bull Terrier.

Oavsett ras så är äldre hundar mer benägna att utveckla boxerulcus än yngre hundar.

Vad innebär boxerulcus?

Hunden får ett sår på hornhinnan och ögat försöker läka det genom att bilda en ny hinna över såret. De celler som skickas dit av kroppen för att skapa den nya hinnan lyckas dock inte fästa sig i det undre lagret (stroman), vilket innebär att ingen ny hinna kan bildas.

Varför cellerna inte lyckas fästa sig är oklart. Troligen misslyckas de med att bilda de små ankare som de behöver för att hålla sig fast i stroman.

Om man studerar ögat hos en drabbath hund noga brukar man kunna se ett tunt lager av lösa celler som omger såret.

Vad gör veterinären?

När hunden har diagnosterats med boxerulcus kommer veterinären att ta bort all lös vävnad i området. Den exponerade stroman kommer sedan att behandlas för att det ska enklare för celler att fästa vid den. En vanlig metod är att repa stroman med en mycket tunn nål för att rent fysiskt skapa kanaler där celler kan fästa sig. En annan lösning är att använda karbolsyra.

Innan behandlingen sker droppar veterinären bedövningsdroppar i hundens öga så att behandlinge in ska göra ont. De allra flesta hundar kan genomgå behandlingen utan att man behöver söva dem.

Skära bort delar av stroman

I riktigt allvarliga fall av boxerulcus kan veterinären behöva skära bort delar av stroman. Detta görs medan hunden är sövd.

Efter ingreppet

När din hund har fått behandling mot boxerulcus är det viktigt att du följer veterinärens rekommendationer vad gäller eftervården. Veterinären kommer att ge dig detaljerade instruktioner om hur ögat ska skötas om och vilka aktiviteter hunden inte bör göra medan ögat läker. Du kommer också att få information om symptom på vanliga komplikationer så att du kan vara uppmärksam på dem och kontakta veterinären direkt om någon av dem dyker upp.

Antibiotikabehandling

Det nybehandlade ögat är känsligt för infektion, så det är vanligt att veterinären skriver ut antibiotika i form av ögondroppar som ska appliceras i ögat flera gånger per dygn.

Smärtlindring

Om hunden har ont kan veterinären skriva ut smärtstillande medicin, antingen i form av ögondroppar som appliceras lokalt eller i form av en medicin som tas oralt och påverkar hela kroppen.

Ögondroppar med atropin är ett alternativ till vanlig smärtstillande behandling. Atropinet får pupillen att slappna av och utvidga sig till max, vilket kan lindra smärtan för hunden.

Bandagelins

Efter behandlingen kan veterinären placera en bandagelins i ögat. Detta är en särskild typ av kontaktlins som skyddar ökat under läkeprocessen och gör så att nervändarna inte blir exponerade mot yttervärlden.

Prognos

Hur pass bra ögat läker efter behandlingen varierar stort från fall till fall. Hos hundar där veterinären inte har behövt ta bort någon stroma och bara ett enda behandlingstillfälle har genomförts brukar ögat läka inom två veckor. Hos hundar som behövt gå igenom flera behandlingstillfällen är prognosen sämre och man kan räkna med att läkeprocessen drar ut över flera veckor.

Om det tar lång tid för ögat att läka kan blodådror börja växa in i hornhinnan och hos vissa hundar bildas rosa läkkött (granulatio). Blodårdrorna och läkköttet kan få ögat att se väldigt illa ut, även i fall där läkeprocessen är på väg åt rätt håll. Om läkningen fortsätter som den ska kommer läkköttet så småningom att börja försvinna i takt med att det har uppfyllt sin uppgift och inte behövs mera. Det är vanligt att ärrvävnad finns kvar efter att ögat har läkt.