• Home
  • /
  • Vanliga hälsoproblem hos akvariefiskar

Vanliga hälsoproblem hos akvariefiskar

Att hålla akvariefiskar kan vara en givande hobby, men det innebär också ett ansvar att se till att dina vattenlevande vänner är friska och glada. Fiskar i akvarier är utsatta för en mängd olika sjukdomar. Denna artikel ger en omfattande översikt över de vanligaste sjukdomarna hos akvariefiskar, hur man identifierar dem, förebygger dem och behandlar dem

akvarifisk ciklid

5 vanliga sjukdomar hos akvariefiskar

1. Vita prick-sjukan (Ichthyophthirius multifiliis)

En av de vanligast förekommande sjukdomarna hos akvariefiskar i sötvattensakvarium är ”vita prickar” eller ich. Detta tillstånd kännetecknas av små, vita, saltkornsliknande prickar på fiskens hud, fenor och gälar. Det orsakas av en parasit och parasitangreppet kan vara dödligt om det inte behandlas. Ich kan infektera i stort sett alla fiskar, oavsett art. Utan behandling fins hög risk att förlora alla fiskar i akvariet.

Parasiten tränger sig in i gälarna, huden och fenorna hos fisken och lever där inne medan den äter. På platsen syns en vit prick på utsidan av fisken. En sådan prick kan vara uppemot 1 mm i diameter. Parasiten skadar fiskens gälar och hud på flera sätt; både när den tränger in, medan den lever i fisken och växer sig större, och när parasiter pressar sig ut. När parasiter pressar sig ur fisken är allvarlig sårbildning vanligt och dödligheten hög.

Parasiten ich sprider sig inte bara med ny fisk som släpps in i akvariet utan klarar sig också bra som fripassagerare på utrustning, vattenväxter med mera. Strikta rutiner krävs därför för att undvika att föra in ich.

Behandling: Höj temperaturen i akvariet gradvis till 26-30°C för att påskynda parasitens livscykel samtidigt som du använder medicinering som är specifik för ich. Den går att köpa i akvariebutiker online och offline.

2. Finnröta

Finnröta är en bakteriell infektion som orsakar röta och upplösning av fenorna. Symptomen inkluderar fransiga eller eroderande fenor och en rodnad kan uppstå vid fenornas bas.

Behandling: Förbättra vattenkvaliteten och använd antibiotika eller specifika behandlingar för finnröta. Att finröta uppstår är ofta en varningssignal på att något inte står rätt till i akvariet. Någonting har ökat möjligheten för farliga bakterier att växa till sig och/eller något har försämrat fiskens immunförsvar.

3. Svampinfektioner

Svampinfektioner framträder oftast som bomullsliknande beläggningar på fiskens hud, mun eller fenor. De är vanligtvis sekundära infektioner som följer efter en skada eller annan sjukdom.

Behandling: Använd svampdödande mediciner och se till att akvariet har god vattenkvalitet. Identifiera också om det finns något underliggande problemet och behandla det.

4. Gälflukesjukdom

Denna sjukdom orsakas av parasiter som angriper fiskens gälar, vilket leder till andningssvårigheter. Symptomen inkluderar snabb gälrörelse, minskad aptit och slöhet.

Behandling: Använd parasitdödande medicinering och se till att akvariets vattenkvalitet är optimal.

5. Buksvullnad (Dropsy)

Buksvullnad kännetecknas av en uppblåst buk, upprättstående fjäll och ögon som sticker ut. Det är ofta ett tecken på inre bakteriella infektioner.

Behandling: Behandla med lämplig antibiotika och se till att erbjuda en balanserad kost och rent vatten.

Förebyggande av sjukdomar

  • Vattenkvalitet: Regelbundna vattenbyten och korrekt filtrering är avgörande för att upprätthålla hälsosamma vattenförhållanden. Köp gärna ett testutrustning så att du kan hålla koll på viktiga parametrar. Detta gör det också enklare för dig att veta om dina ansträngningar ger resultat, till exempel när du har installerat ett nytt, bättre filter.
  • Rätt förutsättningar för dina fiskar: Lär dig om vad olika fiskar vill ha vad gäller till exempel temperatur, vattnets hårdhet och pH-värde. Håll inte fiskar tillsammans som har vitt skillda önskemål.
  • Karantän: Nya fiskar bör placeras i karantän innan de introduceras i huvudakvariet för att förhindra spridning av sjukdomar.
  • Rengöring: Det finns metoder för att döda fripassagerare på akvarieväxter utan att skada växten. Akvarieprodukter ska steriliseras om det finns risk att de befunnit sig i ett annat akvarium tidigare.
  • Matning: Ge en balanserad kost som är lämplig för dina fiskars specifika behov. Det gäller att varken övermata eller undermata.
  • Stressminimering: Undvik överbeläggning. Motverka agression. Skapa en miljö som efterliknar fiskarnas naturliga habitat.

Sammanfattning

Genom att vara uppmärksam på tecken på sjukdom, upprätthålla god vattenkvalitet och ta hand om dina fiskar på rätt sätt kan du minimera risken för sjukdomar i ditt akvarium. Om du misstänker att dina fiskar är sjuka är det viktigt att snabbt identifiera problemet och påbörja behandlingen. Genom att göra detta kan du öka chanserna för att dina akvariefiskar ska klara sig.