• Home
  • /
  • Hamsterpolyomavirus

Hamsterpolyomavirus

Hamsterpolyomavirus (HpyV) är ett papovavirus som kan orsaka hudtumörer och lymfom (tumörer i lymfvävnaden) hos hamstrar. Det kan smitta både europeisk hamster (Cricetus cricetus) och guldhamster (Mesocricetus auratus).

HpyV upptäcktes första gången i Tyskland på 1960-talet.

Finns hamsterpolyomavirus i Sverige?

Ja, sjukdomen förekommer i Sverige.

Smitta

När en hamster infekteras med hamsterpolyomavirus sprider sig viruset till många olika organ i kroppen, inklusive tarm, njure och lymfvävnader. Lymfvävnad finns bland annat i lymfkörtlarna och i mjälten.

Det infekterade djuret börjar utsöndra virus i urin och avföring redan innan någon tumör uppstår. När tumörer har uppstått förökar sig viruset även i dem.

Tumörer uppstår vanligen inte förrän tidigast en månad efter infektionsdatumet. Hos vissa hamstrar dröjer det flera månader innan den första tumören dyker upp och andra bär infektionen ännu längre utan symptom (så kallad latent sjukdom).

En infekterad hamster kan vara smittbärare under mycket lång tid.

Hur överförs smittan?

Den viktigaste överföringsvägen för viruset är när hamstrar har direktkontakt med vandra, och till exempel slickar varandra eller slåss med varandra.

Eftersom viruset kan överleva länge utanför hamsterkroppen kan det även överföras genom till exempel vattenskålar, leksaker, och människor som hanterar flera hamstrar utan att tvätta sig mellan. Spån och foder kan bli infekterat med viruset och fungera som smättkälla.

Introduktion till en ny population

När hamsterpolyomaviruset introduceras till en ny population av hamstrar brukar det snabbt spridas till många av djuren och tumörfrekvensen hos de infekterade djuren brukar bli hög, särskilt hos unga djur. Längre fram, när infektionen har varit etablerad i populationen under en längre tid, brukar tumörfrekvensen minska. Djuren är dock fortfarande infekterade och utsöndrar viruset.

Åtgärder

När hamsterpolyomavirus har diagnosterats är det viktigt att följa veterinären råd för hur man ska minska smittspridningen. Det kan till exempel handla om isolering, inte bara av djur som uppvisar tumörer utan även hamstrar som varit i kontakt med sådana djur, direkt eller indirekt, kan behöva isoleras om man vill få stopp på spridningen.

Hamsterpolyomaviruset är mycket motståndskraftigt och kan till exempel överleva både torr värme och ultraviolett strålning. Att kortvarigt utsättas för till exempel formaldehyd eller klor är inte tillräckligt för att viruset ska dö. Det finns vissa rengöringsmedel som fungerar bättre än andra för desinfektion, särskilt om viruset utsätts under en längre tid och man inte bara nöjer sig med en snabb avtorkning / diskning av besmittade föremål. Veterinären kan ge mer detaljerade råd, eller så kan man vända sig till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Symptom

  • Hudtumörer
  • Lymfom
  • Lymfom som resulterar i avmagring

Hamstrar kan smittas av viruset utan att börja visa några symptom alls. Detta kallas latent sjukdom.

Diagnos

Det är ovanligt att hamstrar drabbas av tumörer utan att vara infekterade av viruset, så om tumörer uppstår hos en hamster – särskilt om den inte är på sin ålders höst – finns stark anledning att misstänka hamsterpolyomaviruset. En annan indikation är att flera hamstrar i samma koloni, eller hamstrar som haft direkt eller indirekt kontakt med varandra, drabbas av tumörer.

För att fastställa diagnosen kan tumören undersökas med mikroskop för att fastställa tumörtyp. Smittan kan också diagnosticeras genom odbuktion efter att hamstern har dött eller avlivats. Båda dessa undersökningar kan genomföras vid Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA har inte något test tillgängligt som kan visa om en hamster är smittad av viruset innan någon tumör har utvecklats.

Behandling

Det finns inte någon behandling som botar sjukdomen.

Finns det något vaccin mot hamsterpolyomaviruset?

Nej, det finns inte något vaccin mot hamsterpolyomaviruset.