• Home
  • /
  • Vanliga fisksjukdomar

Vanliga fisksjukdomar

Fisksjukdomar är tyvärr inte något ovanligt i akvarium och innan man börjar hålla fisk bör man se till att man känner till åtminstone de vanligaste fisksjukdomarna, hur man förebygger dem och hur man upptäcker och behandlar dem. Det finns inte så många veterinärer runt om i landet som specialiserar sig på akvarium, så det ankommer på oss akvarister själva att ta ett större ansvar för våra fiskars hälsa och även en hobbyakvarist med ett enkelt akvarium behöver känna till hur man upptäcker, diagnostiserar och behandlar vanliga åkommor.

Här är en guide till några av de vanligaste fisksjukdomarna i sötvattenakvarium. Den är bara tänkt som en övergripande guide – min rekommendation är att du som håller fisk också söker upp mer detaljerad och omfattande information om de olika tillstånden, särskilt om du misstänker att dina fiskar kan vara drabbade.

gurami fisk

Svampinfektioner

Svampinfektioner är bland de vanligaste sjukdomarna hos akvariefiskar. De utvecklas oftast när fiskarna är stressade, vilket gör dem mottagliga för infektion.Mjuka, bomullsaktiga utväxter på fisken är ofta ett tecken på svampinfektion. Dessa infektioner behandlas med antifungala (svampdödande) medel och förbättringar av miljön i akvariet. Det är viktigt att välja en svampdödande produkt som är lämplig för akvarium. Välsorterade akvariebutiker kan ge mer råd.

Parasiter

Parasiter, inklusive flundror och anisakis, är en annan vanlig orsak till sjukdom hos fiskar. Parasiter kan orsaka en mängd olika symptom, från utmattning och aptitlöshet till uppsvällning och andningsproblem. Behandlingen varierar beroende på parasittypen, men den kan inkludera antiparasitära läkemedel och förändringar i akvariets miljö.

Bakteriella infektioner

Fiskar kan drabbas av en rad olika bakteriella infektioner, inklusive finröta och tuberkulos. Dessa sjukdomar kan orsaka allt från hudrodnad och sår till beteendeförändringar och död. Behandling inkluderar antibiotika och förbättringar av akvariets hygien.

Allmänna förebyggande råd

Den bästa försvaret mot fisk sjukdomar är förebyggande. Detta inkluderar att hålla ditt akvarium rent och väl underhållet, att mata dina fiskar korrekt och att regelbundet kontrollera dem så att du upptäcker tecken på sjukdom på ett tidigt stadium.

Dålig vattenskvalitet kan också orsaka en mängd olika sjukdomar hos fiskar. Även om akvariet hypotetiskt skulle vara helt fritt från farliga bakerier, parasiter och svampar kan fiskarna ändå skadas direkt av själva nitritförgiftningen. Höga halter av nitrit i vatten orsakar bland annat andningsproblem och kan leda till massiv fiskdöd. Som akvarist behöver man ha koll på hur man håller vattenkvalitén upp med filtrering, vattenbyten och städning. Undvik att övermata. Se till att rensa bort t ex döda fiskar och akvarieväxter snabbt.

En annan viktig förebyggande åtgärd är karantäntanken, som inte behöver vara något vackert, dyrbart och komplicerat akvarium, utan bara en plats där nya fiskar får bo under en period så att du kan utvärdera om de är friska eller ej, och behandla dem vid behov. Att flyttas från akvariebutiken till ditt hem kan vara stressande för fisken vilket kan göra att sjukdomar bryter ut som inte var synliga i butiken.

Nya akvarieväxter och akvarietillbehör bör rengöras med lämpliga metoder för att säkerställa att inte några sjukdomar liftar med dem in i ditt akvarium och angriper fiskarna.

Fisk sjukdomar är vanligt förekommande, och de kan vara svåra att behandla. Men med rätt kunskap och rutiner kan du minska risken för problem och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina fiskar. Kom ihåg, förebyggande är alltid det bästa sättet att hålla dina akvarieinvånare friska och lyckliga.