• Home
  • /
  • Diabetes hos katter

Diabetes hos katter

På senare år har typ 2 diabetes blivit allt vanligare hos svenska katter, troligen på grund av övervikt och inaktivitet. Ärftliga faktorer spelar också in när det gäller risken för att utveckla typ 2 diabetes, och vissa kattraser är mer drabbade än andra.

Symptom på diabetes hos katter

  • Katten dricker mer än tidigare
  • Katten kissar mer än tidigare
  • Katten går ned i vikt trots att den äter som vanligt och inte rör sig mer än tidigare
  • När sjukdomen har gått tillräckligt långt kan katten bli akut sjuk med allvarlig allmänpåverkan. Får den inte insulin injicerat blir den medvetslös och avlider.

Förebygg typ 2 diabetes

  • Övervikt är den största enskilda riskfaktorn för typ 2 diabetes hos katter. Det är därför viktigt att förebygga övervikt om man vill minska risken för att katten ska utveckla typ 2 diabetes.
  • Se till att katten får ordentligt med motion varje dag, oavsett om det är en utekatt eller innekatt.
  • Om din katt börjar lägga på hullet, begränsa hur mycket mat den får tillgång till. Servera en portion i taget vid specifika tider på dygnet istället för att låta katten ha fri tillgång till foder.
  • Om din katt verkar hungrig efter att ha ätit upp hela sin portion torrfoder, testa att ge blöt mat istället vid nästa måltid. Blöt mat innehåller mer vatten och tar därför upp mer plats i magen, vilket gär större mättnadskänsla.

Skillnader mellan olika kattraser

Statistik från försäkringsbolaget Agria visar att bland 500 000 försäkrade katter har raserna burma och russian blue en förhöjd risk att drabbas av typ 2 diabetes, men om detta enbart beror på genetik eller om dessa raser av någon anledning är mer troliga att vara överviktiga och leva ett inaktivt liv är ännu oklart.

Två andra kattraser med förhöjd risk att drabbas är norsk skogskatt och abessinier. Det finns också kattraser där förekomsten av typ 2 diabetes är lägre än genomsnittet, såsom perser, ragdoll, birma, bengal och brittisk korthår.

Skillnader mellan raskatter och vanliga katter

Agrias statistik visar att om man jämför gruppen raskatter med gruppen icke-raskatter (vanliga huskatter) så har gruppen icke-raskatter ungefär 20% högre risk för diabetes.

Skillnader mellan könen

Jämfört med honkatter löper hankatter dubbelt så hög risk att drabbas av diabetes.